Stowarzyszenie Dziesiątka

Jesteśmy organizacją pozarządową. Nasz cel to udzielanie wsparcia dziewczynom oraz młodym kobietom, które pracują zawodowo. Realizowane projekty pomagają odkrywać ich role w świecie wypływające ze zrozumienia społecznej, ekonomicznej i kulturowej odpowiedzialności.

edukacja

oferta edukacyjna

edukacja

kreatywność

edukacja

radość i optymizm

Stowarzyszenie zrealizowało już wiele inicjatyw, których zadaniem było wzmocnienie poczucia własnej wartości kobiet przez ofertę edukacyjną, promocję kreatywności, budowanie poczucia nadziei, radości i optymizmu.

 

Projekty

Są skierowane do osób w różnym wieku. Najmłodsze dziewczyny zapraszamy na zajęcia Klubu Kropla, nastolatkom oferujemy udział w projektach Red GLOW, 5.0 Society i OLA. Do dorosłych kobiet wychodzimy z inicjatywą FATIMA.

Red GLOW

redglow           erasmuslogo

Zaangażowanie na rzecz społeczeństwa poprzez dobrze wykonaną pracę

 • 6 krajów, 7 organizacji
 • 2 lata
 • rozwój kluczowych kompetencji poprzez:
 • szkolenia z przywództwa i komunikacji
 • różne formy wolontariatu
 • 2 wymiany młodzieżowe
 • 2 wyjazdy – szkolenia dla wolontariuszy

5.0 Society

erasmusplus

The world is changing a 5.0 society – Twój start w świecie nauki i programowania.

 • 3 organizacje: z Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Polski
 • 16 miesięcy, 56 osób w Polsce od 13 lat
 • warsztaty rozwijające umiejętności i kompetencje STEM (nauka, technologia, inżynieria i
  matematyka)
 • interaktywne zajęcia zwiększające zainteresowanie nauką i technologią
 • zastosowanie wiedzy w praktyce – stworzenie aplikacji rozwiązującej istniejący problem
  społeczny

ola-blackOratory for Leadership Adventure – wzmocnienie przywództwa i integracji społecznej dzięki wykorzystaniu techniki oratorskiej
OLA to dwunastomiesięczne partnerstwo strategiczne w dziedzinie młodzieży, którego celem jest wzmocnienie europejskiego priorytetu integracji społecznej i wzmocnienie przywództwa i wzmocnienia pozycji młodych ludzi.
W tym celu opracowana zostanie innowacyjna metodologia oparta na technice oratorskiej. Będzie działać w podwójny sposób, z jednej strony z osobami pracującymi z młodzieżą, a z drugiej z młodymi ludźmi w wieku od 13 do 18 lat.

 • 3 organizacje: z Hiszpanii, Polski, Chorwacji i Słowenii.
 • warsztaty dla młodzieży w wieku 13-18 lat z technik przywództwa, konkurs i spotkanie
  finałowe zwycięzców z różnych krajów
 • szkolenie pracowników młodzieżowych

fatima

Integracja imigrantek i ich rodzin

 • projekt międzynarodowy – realizowany wspólnie z wrocławskim stowarzyszeniem Panorama
 • 40 uczestniczek, 40 wolontariuszek/mentorek
 • nauka polskiego
 • zajęcia kulturalne
 • spotkania mentoringowe